Skjerneset
Hytter/Rorbuer   |  Båter/fiske   |  Prisliste   |  Kart   |  Aktiviteter   |  Camping   |  Utflukter   |  Historie  

 
  Skjerneset ble kjøpt av min farfar Ragnvald Otterlei rundt 1910. Han kom hit fra Fjørtofta fordi fisket her
var bra og havna god for større båter. Han hadde allerede fiskebåten "Møre" på ca.70 fot og kjøpte noen
år senere også fiskebåten "Blomvåg" på 52 fot.Han fikk ryddet klippfisberg og bygd sjøhus og bolighus i
1915. Han giftet seg med Ingeborg fra Ekkilsøya født Gården og fikk sønnen Olav i 1926. Jorda mellom
berga ble dyrket og det ble satt opp løe med plass til noen okser, kviger,gris og høns. 
  
Ragnvald Otterlei ca 1910.              M/S Møre som den så ut rundt 1920.                M/S Blomvåg
  
Ingeborg og Ragnvald med Olav.   Sjøhuset eller klippfiskbrygga ca.1950      Bolighuset og løe 1927.
Klippfisken  ligger på berga og det er tid for mat. Luftfoto over Skjerneset med hvite klippfiskberg 1960. 
Olav Otterlei tok over driften etter hvert og i 1954 ble sildesnurperen M/S Møre på 100 fot bygd.Denne
båten  ble senere ombygd til tråling.Olav giftet seg med Margit Mork ,også fra Ekkilsøya, og fikk sønnene
Ragnvald i 1954 og Geir i 1958. Ragnvald bor på Kongsberg mens Geir Otterlei bor og arbeider hjemme
på Skjerneset. Han har siden 1980 drevet sjarkfiske med egne båter, samt bygd opp Skjerneset til den
turistplassen det er i dag. Han giftet seg med Torhild Mork og har sønnene Tor Gunnar, Olav Sverre og
Ragnvald Marvid. Tor Gunnar er fisker,og kjøpte i 2006 en 45 fots fiskebåt som også heter M/S Møre.
 
Margit og Olav Otterlei som nyforlovet.          M/S Møre på 100 fot som nybåt i 1954.Lastet 2300hl.
 
Olav med Geir og to årganger Ragnvald 1960.       Skjerneset fra luften 1981. Møre skal kondemneres.
      
    Brygga ved oppstart 1989.          Brygga med hytte og molo 1998.    Brygga  og havna ferdig 2004.
  
Gode hjelpere på Skjerneset, med Torhild til høyre.      Tre generasjoner : Olav , Tor og Geir Otterlei .
   
Skjerneset 1960 med M/S Blomvåg på bøyen.          Skjerneset 2004 med M/S Skjernes ved brygga. 
 

Telefon: +47 71 51 18 94/Fax +47 71 51 18 15
E-mail: info@skjerneset.com

Skjerneset bryggecamping, Ekkilsøy
6530 Averøy, Norge

 
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik
Skjerneset